Media Ting Produktion

Journalistik. Filmpedagogik. Kommunikation.

Media Ting Produktion bedriver utbildning i mediakunskap, filmpedagogik samt informations- och kommunikationsteknologi. Konsulttjänster erbjuds för webbutveckling av webbsidor samt mediaträning.